best satisfy our customers

Pou Kliyan

SDM-ICH se yon platfòm kote ou jwenn anpil pwofesyonèl nan divès domèn. Li pote lespwa pou  moun k ap viv isit oubyen aletranje, k’ap chèche pwofesyonèl ki gen bon jan kalifikasyon.

Pwofesyonèl SDM-ICH yo pa anplwaye dirèk nan I Clean Haiti Lab. Nou se yon platfòm ki pral ede ou pi fasil jwenn bon jan kalite pwofesyonèl, ki te chwazi pa yon jiri nan ekip nou an, epi tou ki espesyalize nan rekritman ak jesyon resous imèn, aprè analiz  dosye yo. Se poutèt sa, pèsonn pa otorize antre nan okenn diskisyon angajman ak yon pwofesyonèl.Nan ka kontrè ,I Clean Haiti Lab. ap dezangaje l de tout responsablite nan antant ou ka genyen ak pwofesyonèl la.

Scroll to Top
 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.