best satisfy our customers

SOU NOU

I Clean Haiti Import & Export se yon branch nan politik ekonomik I Clean Haiti Lab. ki vize, pami lòt bagay, ankouraje itilizasyon teknoloji an Ayiti, nan lide pou n kreye plis djòb nan peyi a pou n ka ede l pran wout devlopman. Anplis de sa, nouvo sèvis sa a I Clean Haiti Lab. bay la, sèvis shipping, ap chanje totalman fason yo bay sèvis sa a nan peyi a nan pote dirèkteman koli a kay moun yo, kèlkeswa kote yo abite, paske ajan nou yo gaye nan tout peyi a, epi tou yo pare pou yo ofri bon jan sèvis. Kidonk, kontakte I Clean Haiti Import & Export pou enpòte machin ou yo, bagaj ou yo, pwodwi alimantè ou yo, n ap tout sa nou konnen pou koli a al jwenn moun li destine pou li a, nan yon ti bout tan. I Clean Haiti import/ export ofri tou sèvis acha sou Amazon ak sou lòt sit entènèt ki bay menm sèvis la, epi l ap ba ou garanti l ap livre l kay destinatè a nan yon ti bout tan.

Scroll to Top
 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.