best satisfy our customers

REZON NOU AN

REZON NOU AN

Vizyon

 Satisfè kliyantèl nou an nan pi wo nivo a.

Misyon

Ofri sèvis ki gen anpil kalite

Objektif

  • Fè yon konpayi modèn k ap fè tèt li anpil egzijans pou l satisfè popilasyon an.
  • Ofri yon seri sèvis pwomosyonèl ak evènmansyèl nan yon pri trè abòdab.
  • Konble twou vid ki nan mache sèvis la.
  • Analize mache a ak bezwen kliyantèl la pou n ka ofri l sèvis la nan yon dimansyon pou l ka satisfè.

Nan I Clean Haiti (M’ap Pwòpte Ayiti) nou ap fè efò pou’n retabli bote natirèl Ayiti a. Objektif nou se retabli bon jan fonksyonman ekonomik nan vil yo kou pwovens.

I Clean Haiti (M’ap Pwòpte  Ayiti) se pwojè ki  pi gwo nan tout istwa Dayiti,misyon I Clean Haiti (M’ap Pwòpte Ayiti) se pou transfòme sitiyasyon ekonomik Ayiti epi kreye opòtinite pou tout peyi a. Objektif nou se kreye opòtinite travay pou nenpòt sitwayen an Ayiti ki entèse

touche kòb cash pou chak liv fatra yo pote pandan y’ap pwòpte peyi a.

Pou pote èd nan peyi a ak bon sante pou pèp la pandan y’ap ede sistèm akademik la epi pou vin gen tèt ansanm.

Scroll to Top
 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.