best satisfy our customers

Vin yon patnè

I Clean Haiti Lab, sou direksyon depatman evènman yo,  ap òganize plizyè tip evènman, tankou: konferans, sware gala, sware akoustik, konsè, aktivite evanjelik. Konpayi ki vle patisipe nan evènman sa yo nan objektif pou yo jwenn yon laj vizibilite ak pwomosyon, kapab vin yon patnè nan I Clean Haiti Lab.

Provoke yon enpak , se chwazi yon opòtinite pou ou ka pwogrese

PACK PREMIUM $ 25,000.00 USD

 • Li gen ladann plas pou 20 moun.

 • Afiche ou sou sit entènèt “I Clean Haiti Lab.” kòm sipòtè prensipal.

 • Site non ou pandan evènman an.

 • Rekonesans espesyal nan kominike laprès yo ak materyèl maketing “I Clean Haiti Lab.”yo.

 • Pibliye piblisite odyo ou sou radyo entènèt nou an ak sou tout platfòm medya sosyal nou yo.

 • Remèsiman espesyal pandan evènman an.

PACK GOLD $ 15,000.00 USD

 • Gen ladann plas pou 10 moun.

 • Afiche ou sou sit entènèt “I clean Haiti lab” la  kòm sipòtè prensipal.

 • Site non ou pandan evènman an

 • Rekonesans espesyal nan kominike laprès ak materyèl maketing “I Clean Haiti Lab”yo.

 • Pibliye piblisite odyo ou sou radyo entènèt nou an ak sou tout platfòm medya sosyal nou yo.

 • Remèsiman espesyal pandan evènman an.

PACK SILVER $ 10,000.00 USD

 • Gen ladann plas pou 6 moun.

 • Afiche ou sou sit entènèt “I clean Haiti lab” la  kòm sipòtè prensipal nou.

 • Site non ou pandan evènman an.

 • Rekonesans espesyal nan kominike laprès yo ak materyèl maketing “I Clean Haiti Lab”. yo.

 • Pibliye piblisite odyo ou sou radyo entènèt nou an ak sou tout platfòm medya sosyal nou yo.

 • Remèsiman espesyal pandan evènman an.

PACK BRONZE $ 5,000.00 USD

 • Gen ladann plas pou 4 moun

 • Afiche ou sou sit entènèt “I clean Haiti lab” la kòm sipòtè prensipal

 • Site non ou pandan evènman an.

 • Rekonesans espesyal nan kominike laprès ak materyèl maketing “I Clean Haiti Lab”yo.

 • Pibliye piblisite odyo ou sou radyo entènèt nou an ak sou tout platfòm medya sosyal yo.

 • Remèsiman espesyal pandan evènman an.

  Pou plis enfòmasyon sou parennaj ak tikè yo, tanpri kontakte administrasyon an: admin@icleanhaitilab.com

Scroll to Top
 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.