best satisfy our customers

Milca Pierre HA

Milca Pierre

KONSILAN

Milca PIERRE se yon antreprenè sosyal ayisyèn-amerikèn, Ki gen 17 lane lap fè eksperyans Kòm dirijan asosiyasyon ki gen bi non likratif, Edikatris, pwopriyetè antrepriz , e li fè jesyon pwojè.
Li Diplome nan Sosyoloji e li gen yon metriz nan Syans Politik, tou de(2) etid li yo fèt nan “UNIVERSITÉ DE CHICAGO”, e li pase 8 dènye ane ki pase yo ap bay sèvis li an Ayiti Kòm anplwayè prive, jesyonè agònis ki gen bi non likratif ak Lidè kominotè.

Scroll to Top
 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.