best satisfy our customers

Kom  sèl peyi ki pa gen anpil revni nan Amerik yo e youn nan pi inegal nan mond lan. Yon ekonomi enfomel, inegalite ap agrave ak vilnerabilite ak katastwof natirel yo ki fragil pou mache travay la.  Avèk plis pase 59% Ayisyen k ap viv nan povrete ak plis pase 24% nan ekstrèm povrete, moun k ap pran desizyon an Ayiti ap fè fas a grav defi administratif, ekonomik ak sosyal. 65% nan popilasyon an se jèn moun pou yo reyisi se jwenn yon viza pou pran refij nan yon lòt peyi.

Nan “I Clean Haiti lab”, nou privilejye teknoloji pou nou fe fas kriz ak aktyèl la ki fè peyi a nwa. Objektif nou se mete yon konpayi modèn disponib pou popilasyon an ki vin pi plis egzijan.

I Clean Haiti Lab.se pi gwo pwojè ki pa janm genyen nan istwa Ayiti. Misyon “I Clean Haiti Lab” se bay sèvis  ak kreye opòtinite travay pou nenpòt ki pwofesyonèl ayisyen ki enterese nan touche lajan.

picture
Scroll to Top
 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.