satisfè kliyan nou yo

I Clean Haiti Lab se sous ant Ayiti ak mond teknologi a

I Clean Haiti Lab

I Clean Haiti import & export

I Clean Haiti Lab YouTube sèvis

I Clean Haiti Fotografi

Mesaj I Clean Haiti Lab Pote pou nou

Yon lyen ant Ayiti ak mond teknoloji a!

I Clean Haiti Lab., Yon pati nan I Clean Haiti, se yon konpayi ki itilize teknoloji pou  amelyore lavi limanite. Objektif prensipal li se chanje sektè sèvis la an Ayiti, espesyalman nan domèn teknolojik, pou satisfaksyon total kliyan yo. I Clean Haiti Lab. genyen yon estaf wo nivo,li konpoze ak teknisyen konpetan epi aparèy  dènye kri nan domèn teknolojik pou yon sèvis bon jan kalite nan tout domèn sevis  nou ofri yo. Nivo angajman nou,  se fè sèvis  ak pwodwi nou yo vin pi bon ak pi bon mache pou tout moun. Nou ofri kliyan yo yon seri sèvis nan diferan domèn teknolojik tankou: Fotografi, videwografi, Live difizyon, Estidyo pou anrejistreman (podcast, jingle, tag, emisyonradyotele), Enpresyon, konsepsyon grafik(konsepsyon logo, Desen anime, Manipilasyon nan foto, Ilistrasyon), Ajans imobilye, kreyasyon Sit wèb; epi tou nan lòt kategori sèvis yo: Lokasyon espas (pou òganizasyon diferan kalte evèman), pisin pou lwe, Redaksyon (Plan maketing, Plan kominikasyon , Konsepsyon ak ekri pwojè, Etid mache, Tradiksyon dokiman, Byografi, Koreksyon dokiman elatriye. ), nan lide pou ou ka ogmante kliyantèl ou sou mache nasyonal la ak mache entènasyonal la. 

 

Pwòblèm nan

Konpayi sèvis an Ayiti yo pa toujou sousye sou kalite travay y ap  bay kliyan yo, paske  pa gen règleman sou sa nan lwa ayisyen yo. Kliyan yo plenyen anpil sou move kalte sèvis yo jwenn  jeneralman. Yo pa konn ki kote pou yo met tèt yo pou yo kapab fè fas ak pwoblèm sa a. 

Solisyon an

 I Clean Haiti Lab., ki se yon konpayi  nan domenèn teknolojik vle pote satisfaksyon total ak tout biznis yo, epi tou ak tout moun k ap soufri lontan pou bon jan sèvis yo pa ka jwenn nan domèn teknolojik. Nan I Clean Haiti Lab., nou chwazi pou n bay bon jan sèvis nan tout domèn sèvis nou bay yo

An Ayiti, entegrasyon jèn pwofesyonèl nan mache travay la se yon pwoblèm kritik.

Kle estatistik yo

Jèn ki poko gen 21 an fè plis pase mwatye nan popilasyon ayisyѐn nan.u nan mond lan.

Plis pase yon tyè nan jèn moun sa yo pap travay epi moun ki travay yo, se souvan yon travay entemitans, delika ak ba-peye ki nan sektè enfòmèl la san okenn pwoteksyon sosyal.

To chomaj ofisyèl la se anviwon 35%, ak 150,000 jèn moun k ap antre nan mache travay la chak ane

Se sèlman 5% nan popilasyon an monopolize 50% nan revni an, ak 95% nan moun ki rete nan peyi a débouyé ak lòt 50%.

Diferans salè yo trè pwononse an Ayiti, inegalite revni an Ayiti pi wo nan rejyon Karayib la e li se youn nan revni ki pi inegal nan mond lan.

Sektè tesye a okipe prèske 60% nan PIB an ak anbrase prèske 70% nan travay nan ekonomi an.

Èske w te konnen ke ekonomi ayisyen an soufri de pwodiktivite grav. Epi sante ekonomi an te moribond sou kat deseni ki sot pase yo.

Èske w te konnen ke ekonomi ayisyen an a soufri de pwodiktivite grav. Epi sante ekonomi an moribonde sou kat deseni ki sot pase yo

Nou pran angajman, tankou tout enstitisyon ki te kwè ki pral pote yon solisyon rapid ak definitif nan kriz sosyal ak ekonomik an Ayiti. Paske pwoblèm nou yo trè kritik, pafwa katastwofik. Sepandan, nou dwe sonje ke si Ayiti egziste kòm yon nasyon, se paske nou konnen ki jan yo fè fas ak defi kòm yon pèp rebèl ak revolisyonè. Nan sans sa a, nou se nou dako ke toujou gen espwa pou jwenn yon sòti kè kontan nan pwoblèm grav nou yo, nan mitan tout pwoblem sa yo ou jwenn chomaj an premye e solisyon a chomaj la kòmanse ak kreyasyon nan ‘konpayi yo.
Scroll to Top
 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.