best satisfy our customers

Donayson

Sipò’w ak kontribisyon yo ap rive jwenn ak objektif nou yo, epi pou amelyore kondisyon pèp Ayisyen an. Donasyon w’ap bay la prale dirèkteman pou peye moun yo ak pou nou achte ekipman yo.

Si w'ap viv an Ayiti, sil te plè itilize youn nan kanè bank nou yo pou'w depoze lajan pou I Clean Haiti.

SOGE BANK "DOLLAR "
4716003399

SOGE BANK “GOURDE”
4706005354

UNIBANK "DOLLAR"
102201676293

UNIBANK " GOURDE"
102101676285

MON CASH
(509) 3891-5104

Scroll to Top
 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.