best satisfy our customers

AKÉY

Ou ka konte sou nou pou n bay koli ou a, san tèt grate, jis lakay ou, nan biznis ou oubyen nan depo ou. I Clean Haiti Import & Export, konpayi ki pi serye nan domèn enpòtasyon/ekspòtasyon. Rechèch nou yo sou mache lokal la montre gen nesesite pou n reyalize yon pwojè inovatè nan domèn transpò. Vrèman vre, enkapasite lòt konpayi yo pou yo ofri kliyan yo yon sèvis serye, li te parèt enpòtan pou nou pozisyone n sou mache livrezon koli an Ayiti. Nou pote solisyon ak tout ensatisfaksyon nan domèn distribisyon, espesyalman sou kesyon kantite tan an. Anplis de sa, an menm tan, nou vle amelyore sèvis livrezon koli ke konpayi ki nan domèn nan ap bay. I Clean Haiti Import & Export nan domèn sèvis transpò ak livrezon ant Etazini ak Ayiti, kote demand lan anpil. Nou pote frijidè, frizè, televizyon, mèb, bwat, machin, pwodui alimantè  elatriye

 

Scroll to Top
 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.